Nieuws & referenties

Brightsite VUmc - Oases voor Patiënten

De inrichting van ziekenhuizen volgens het concept ‘healing environment’ draagt bij aan het fysieke en mentale welzijn van cliënten en aan een prettigere werkomgeving voor de zorgverleners.

Het healing environment concept gaat uit van het gegeven dat de fysiologische eigenschappen van de ziekenhuisomgeving direct van invloed zijn op het herstel van de cliënt.

Afstappen van standaardinrichting van ziekenhuizen

De standaardinrichting van een ziekenhuis beperkt zich vaak tot functionele eigenschappen. De healing environment overstijgt deze eenzijdige benadering en brengt natuurlijke elementen terug in de ziekenhuisomgeving. VU medisch centrum in Amsterdam heeft de healing environment onder meer vormgegeven met ‘Brightsites’: oases in het ziekenhuis en de poli. Het meubilair van Exsta draagt bij aan de gewenste atmosfeer in wachtruimten, verblijfsruimten, verkeersruimten, spreekkamers en behandelkamers.

De toegevoegde waarde van Exsta bij de inrichting van ziekenhuizen

Voor ziekenhuisinrichting gaat Exsta verder dan de standaardeisen. In nauwe samenwerking met zorgverlener(s) en architect stemmen we het ziekenhuismeubilair zorgvuldig af op het inrichtingsconcept.

Impressie