Healing environment

De HIC van GGZ Breburg is volledig bedacht vanuit de healing environment gedachte. Centraal daarin staat het terugdringen van ‘dwang en drang’, met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. Kleuren zijn zacht (prikkel-arm) en er is onderscheid gemaakt tussen de 3 afdelingen (Intensive Care / High Care en Medium Care). De omgevingskleuren zijn afgestemd op het type zorg en de cliënt ervaart de verandering daardoor ook. De EBK (Extra Beveiligde Kamer) vervangt de oude isoleercel.

Ontwerp Burobas

Voor GGZ Breburg heeft Burobas het interieur ontworpen van hun nieuwe High & Intensive Care (HIC-) afdeling in Tilburg. Burobas heeft in dit ontwerp Exsta meubilair toegepast, waaronder de F050 en de S074.
Meer over dit project op www.burobas.nl