De Toekomst van Ouderenzorg in Nederland

Wereldwijd zien we een toename in het aantal mensen met dementie, een ontwikkeling die ook in Nederland merkbaar is. Deze groei brengt een essentiële vraag met zich mee: wat is de beste vorm van ouderenzorg?

Verschuiving naar kleinschalige ouderenzorg

In Nederland is er een significante verschuiving zichtbaar naar kleinschalige residentiële ouderenzorg. Deze beweging wordt gedreven door de groeiende vraag naar een meer persoonlijke, huiselijke zorgomgeving. Organisaties zoals de Herbergier, de Zorg van Toen, en het Gastenhuis spelen in op deze trend met hun uitbreidende faciliteiten. Walter en Judith Knijnenburg, franchisenemers van Herbergier Maria Vught: “Onze bewoners zetten het leven voort zoals ze thuis gewend waren hier in de herbergier.”

 

Maar wat maakt kleinschalige zorg zo aantrekkelijk? Kleinschalige zorginstellingen bieden een intiemere, huiselijkere setting die beter aansluit bij de levensstijl van de bewoners. Dit in contrast met de traditionele, grootschalige verpleeghuizen waar de nadruk meer ligt op medische zorg en efficiëntie. Pam Roelands, interieurontwerper bij Exsta: “Bij het inrichten van een ouderenzorginstelling richten we ons op het creëren van een huiselijke, veilige en rustgevende omgeving.”

 

 

Wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van dr. de Rooij van de Universiteit Tilburg, heeft aangetoond dat bewoners van kleinschalige woonvormen hogere scores behalen op gebieden als kwaliteit van leven, sociale relaties en activiteiten. Ietje de Werd-de Rooij, onderzoeker en voormalig directeur zorgcentra: “Het allerbelangrijkste in de zorg is natuurlijk dat mensen zich thuis voelen in die nieuwe omgeving.”

 

Zorgvuldig ontworpen interieur

De uitdaging ligt in het vinden van een evenwicht tussen de warmte en persoonlijke benadering van kleinschalige zorg en de efficiëntie en medische expertise van grootschalige faciliteiten. Een belangrijk element in beide zorgvormen is het interieur. In deze omgevingen draagt een zorgvuldig ontworpen interieur bij aan het gevoel van autonomie en herkenbaarheid voor bewoners met dementie. Het draagt bij aan hun oriëntatie, privacy en comfort.

 

Pam Roelands, interieurontwerper bij Exsta: “Belangrijk hierbij is de verbinding leggen met de natuur: uitzicht op groen en voldoende natuurlijk daglicht binnenhalen. Dit zorgt voor een rustgevende omgeving, wat ontspanning en welzijn bevordert. Daarnaast dient de omgeving uitnodigend te zijn: kleinschalige ouderenzorginstellingen streven naar een nauwe band met de lokale gemeenschap. Met een gezellig zithoek kunnen we de sociale interactie stimuleren.”

 

Hoewel zowel kleinschalige als grootschalige ouderenzorg hun eigen unieke voordelen bieden, neigt de trend in Nederland steeds meer naar kleinschalige zorg. De nadruk op kleinschalige faciliteiten (ook binnen grootschalige organisaties) biedt een meer huiselijke en persoonsgerichte aanpak, wat essentieel is voor de levenskwaliteit van ouderen met dementie. Het integreren van de beste elementen uit beide zorgmodellen kan leiden tot een zorgaanbod dat niet alleen medisch adequaat is, maar ook optimaal aansluit bij de behoeften en het welzijn van de bewoners.

 

Wil je ook hulp bij het creëren van een huiselijke, veilige en rustgevende omgeving op jouw locatie? Neem dan contact met ons op, wij maken graag vrijblijvend een interieuradvies!