Een uitnodigende inrichting in uw verzorgingshuis

Het klassieke bejaardenhuis zoals velen die kennen bestaat tegenwoordig haast niet meer. Wel zijn er verzorgingshuizen, waar mensen met een hogere zorgzwaarte verblijven. Hier kunnen ouderen in grote mate zelfstandig wonen en krijgen zij zorg als dit nodig is. Een verzorgingshuis heeft diverse gemeenschappelijke ruimtes, zoals een bezoekersruimte, een ontmoetingsruimte en een kantine of restaurant. De inrichting van een verzorgingshuis is erg belangrijk. Het verlies van een eigen huiselijke omgeving waar men jarenlang heeft gewoond, kan erg zwaar zijn voor bewoners. Een huiselijke inrichting kan het thuisgevoel bij de bewoners versterken.

Wat zijn de eisen voor een inrichting in een verzorgingshuis?

Een huiselijke en gezellige inrichting draagt voor een groot gedeelte bij aan het welzijn van de bewoners. Men zal eerder geneigd zijn om naar een ontmoetingsruimte te gaan om medebewoners te ontmoeten, als de inrichting gezellig is aangekleed. Maar er gelden meer eisen aan een inrichting in een verzorgingshuis. Omdat er in een verzorgingshuis senioren wonen, moet u rekening houden met hun zorgbehoeften. Zij zullen bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig hebben, zoals een rollator of een rolstoel. Het is noodzakelijk om hier in de inrichting en met het meubilair rekening mee te houden.  Ruime doorgangen, rolstoeltoegankelijke tafels, meubilair uitgevoerd in zorgstoffering, zomaar een aantal zaken waar we rekening mee houden. Wilt u meer weten?