Leger des Heils opent herstellocatie voor veteranen

Onlangs opende het Leger des Heils in aanwezigheid van demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren een unieke herstellocatie voor veteranen in Bosch en Duin. Onder de naam ‘Sparrenheuvel’ biedt het Leger in samenwerking met het ministerie van Defensie en het Nederlands Veteraneninstituut plaats aan maximaal twaalf veteranen die er tijdelijk extra begeleiding en behandeling ontvangen bij het werken aan herstel van opgedane ervaring.

Veilige plek

De herstelplek is onderdeel van Leger des Heils Midden-Nederland. Het Leger des Heils zet zich in voor mensen zonder helper, die ontwrichting ervaren op meerdere levensterreinen en in de maatschappij niet meer willen, kunnen of mogen meedoen. Juist hen willen zij een veilige plek en begeleiding bieden, zodat er weer ruimte ontstaat om stappen te zetten richting herstel van het gewone leven.