Meer eigen leefruimte in ART kliniek!

Om nóg beter te kunnen werken aan hun herstel hebben de cliënten van GGz Breburg meer eigen leefruimte.

Lees meer

Ouderenzorg: verbinding staat centraal in Herbergier Vught

Residentiële ouderenzorg waar een warme, persoonlijke en uitnodigende sfeer centraal staat. Binnen deze visie heeft Exsta de gezamenlijke huiskamer en gang ingericht. Verbinding is één van de kernwaarden: de organisatie wil een eenheid vormen met de bewoners, hun naasten en de buurt.

Lees meer

Woon- en Dagcentrum Cello

Lees meer

LuciVer

Lees meer

Midden in het leven

De nieuwbouw van Moviera biedt openheid en verbinding met de buurt.  

Lees meer